THE PEOPLE SIDE OF BUSINESS
STRUCTOGRAM® Latvija

Kā apgūt

Kā apgūt

Kā apgūt

Uzziniet, kā komunicēt, pārdot un vadīt efektīvāk!

Tuvākie atvērto kursu datumi:2019. gada 11. un 12. decembrī!
Pirmo reizi Structogram Baltic piedāvā atvērtos STRUCTOGRAM® kursus ar pielāgotu programmu sociālās un pedagoģiskās jomas  speciālistiem!

Cena par 2 pilnām apmācību dienām - 530 EUR + PVN. Līdz 29.novembrim ir pieejamas 4 vietas apmācībās ar īpašu atlaidi - par 390 EUR + PVN. Pēc apmācībām tiks izsniegts sertifikāts par kursa apguvi.

Pedagogiem un sociālajiem darbiniekiem aktuālās tēmas tiks apskatītas no smadzeņu darbības aspekta:

Smadzeņu ietekme uz uztveri, jaunumu apguvi, mācīšanos un laika izlietošanu, kā uzlabot atšķirīgu smadzeņu bio-struktūru personību sniegumu. Efektīvākie mācīšanās veidi.

Saskarsmes barjeras un to pārvarēšana. Zemapziņas ietekme un neverbālā komunikācija.

Konfliktu anatomija: mikrokonfliktu atpazīšana un novēršana; konfliktu eskalācijas risināšanas stratēģijas atšķirīgām personībām utt.


11. un 17. septembrī, Rīgā!
Structogram Baltic piedāvā 2 dienu apmācību programmu jaunās paaudzes - mileniāļu vadībai!

Cena par 2 pilnām apmācību dienām - 460 EUR + PVN. Pēc apmācībām tiks izsniegts sertifikāts par kursa apguvi.

Apmācības piemērotas visa līmeņa un nozaru vadītājiem - personāla vadītājiem, komandu vadītājiem, uzņēmumu vadītājiem, tīkla vadītājiem utt.


Sadarbībā ar Komercizglītības centru - VADĪBAS NEIROPSIHOLOĢIJA: atvērtais Structogram treniņš® (LIEPĀJĀ)

22., 23. maijs

Vieta: Liepāja, tiks precizēta

Sīkāka informācija: šeit

1 STRUCTOGRAM® Treniņu sistēma 1
Atslēga sevis izpratnei

Veiksmīgiem cilvēkiem ir ļoti personisks darba stils. Veiksmīgi cilvēki izmanto metodes un tehnikas, kas ir viņiem ir piemērotas. Šajās apmācībās netiek iemācīta "panākumu recepte", bet gan tas, ka tieši autentiska personība ar visdažādākajām šķautnēm ir izšķirošais veiksmes faktors. STRUCTOGRAM® piedāvā paskatīties un iepazīt jūsu personību ar visām tās stiprajām pusēm un limitiem bez vērtējuma vai nosodījuma, jo katrai biostruktūrai ir savas priekšrocības.


Pirmajā treniņu solī dalībnieki iepazīst sevi no jauna. Viņi saprot savu panākumu cēloņus un to, kā var izvairīties no neveiksmēm. Iespēja rīkoties un attīsties saskaņā ar savu dabu vieš pašpaļāvību un ietaupa enerģiju.


Zināšanas par savu biostruktūru ļauj uzstādīt reālus mērķus, izstrādāt daudzsološas stratēģijas un izmantot personībai atbilstošas pārdošanas un vadības metodes.

Jo jūs uzzināt vairāk par sevi, jūs vairāk pievēršaties savām stiprajām pusēm.

Augstas kvalitātes apmācību darba materiāls, iekļaujot Biostruktūras analīzes Structogram disku.


2 STRUCTOGRAM® Treniņu sistēma 2
Atslēga citu izpratnei

Katrs cilvēks ir unikāls. Ikdienā nav iespējams uztvert neskaitāmos signālus, ko cilvēki sūta cits citam. Lai novērtētu un saprastu daudzveidīgos signālus un to īpatnības, mūsu smadzenēm ir nepieciešamas vadlīnijas un mērauklas, kas palīdz mums uztvert šos signālus un sastrukturizēt tos. TRIOGRAM® ir sava veida karte, lai ātri un droši sastrukturētu citu cilvēku sūtītos signālus. Ar treniņu sistēmu TRIOGRAM® šīs prasmes tiek apgūtas un nostiprinātas tā, lai tās kalpotu ilgtermiņā.


TRIOGRAM® treniņā dalībnieki iemācās atpazīt citu cilvēku biostruktūru, izmantojot sistemātisku novērošanu un pareizi to ievietot triogram kartē. Taču, tā pamatā ir zināšanas par savu biostruktūru.


Ikviens, kas atpazīst citu cilvēku biostruktūru, spēj jēgpilnāk uztvert apkārtējo uzvedību, var labāk izprast citu cilvēku individualitāti un tādējādi izvairīties no nevajadzīgiem konfliktiem.

Tas, kas saprot citus cilvēkus, var labāk pārdot idejas!

Darba materiāls - grāmata ietver Triogrammas Karti.


3.1 STRUCTOGRAM® Treniņu sistēma 3
Pielietojums pārdošanā

Pateicoties Structogram, jūs labāk saprotat, kā jūsu klienti pieņem lēmumus. Jūs varat iztēloties savu klientu domas un jūtas un iemācīties pielāgot savu piedāvājumu atbilstoši jūsu klientu motīviem un vēlmēm. Jūs iemācaties pasniegt informāciju viegli un ātri tadā frekvencē, ko attiecīgais klients var uztvert. Rezultāts ir izmērāms pārdošanas pieaugumā un ilgstošā klientu lojalitātē.


Tāpēc profesionāli pārdevēji pārdod vienu un to pašu produktu dažādiem klientiem dažādi. Tas liek pārdevējiem justies pārliecinātiem par to, ko viņi dara.

Ļaujiet klientiem vieglāk pateikt JĀ jūsu piedāvājumiem!

Darba grāmata ar daudziem praktiskiem piemēriem.


3.2 Pielietojums menedžmentā
Atslēga darbinieku izpratnei

Personiska un veiksmīga vadība. Veiksmīgas cilvēku vadīšanas pamatā ir zināšanas par darbinieku stiprajām pusēm un limitiem, kā arī izpratne par darbinieku individuālajām un atšķirīgajām vajadzībām. Treniņā jūs iemācīsieties vadīt komandu autentiskāk un veiksmīgāk. Jūs savos darbiniekos atklāsiet papildus potenciālu un panāksiet vēl labāku komandas sniegumu. Konfliktu iespējamība tiks novērsta un risināta jau saknē, jo pratīsiet konfliktus skatīt un pārvaldīt individuāli.

Nākotni nosaka jūsu personāls.


Kļūsti par treneri

Vadi treniņus efektīvāk ar STRUCTOGRAM® treniņu sistēmu!

Veiksmīgi cilvēki dzīvo saskaņā ar ģenētiski iedzimto personības struktūru un dzīves laikā apgūtajām uzvedības normām. Šādi cilvēki ir autentiski un tāpēc ir uzticami un pārliecinoši.


STRUCTOGRAM® parāda to, kā cilvēks var attīstīties saskaņā ar paša dabu. Tikai tad, ja var atpazīt un atšķirt, kuras personības iezīmes var viegli un ilgtermiņā izmainīt un kuras nevar, jebkuras apmācības kļūst jēgpilnas un efektīvas. Šādā veidā jūs varat novērst iespējamos apmācību vielas nodošanas un saņemšanas trūkumus un nodrošināt optimālu mācību satura īstenošanu praksē.


Šai personības iezīmju atpazīšanai Structogram piedāvā unikālu atslēgu, kas jau daudzus gadus ir pierādījusi sevi praksē..


Apmācības un treniņi

Struktūras trenera apmācība sastāv no trim posmiem un tā kopā ilgst no 6 līdz 8 dienām. Apmācības mērķis ir ļaut jums integrēt Structogram jūsu apmācību saturā un tādējādi palīdzēt sev labāk un uztveramāk nodot informāciju apmācību dalībniekiem, gan radīt pievienoto vērtību apmācībām kopumā.


1. Structogram apmācības kā dalībniekam

Pirms sākt faktisko licencēšanas apmācību, jums jāiziet standarta Structogram apmācības un jāpaskatās uz Structogram no apmācāmā dalībnieka skatu punkta. Šīs apmācības va iziet pie licencēta Structogram trenera individuāli vai atvērajos kursos.

Datumi atvērtajiem kursiem


2. Licencēšanas apmācības

Faktiskais trenera licencēšanas seminārs notiek Šveicē, Lucernā. Tā dalībnieki ir tikai potenciālie Structogram treneri.


3. Eksperta līmeņa treniņš

Licences maksā ir iekļauta arī papildus apmācību diena ar licencētu treneri, lai apspriestu specifiskus klientu projektus un tehniskās lietas.


Pēc pašas pirmās Jūsu apmācības, ko vadīsiet par Structogram, jums būs iespēja vēlreiz bez maksas piedalīties licencēšanas apmācību darba grupā, lai izdiskutētu sev svarīgākos jautājumus.


Structogram Šveicē regulāri, vismaz reizi gadā, organizē apmācību dienas aktīvajiem, licencētajiem Structogram pasniedzējiem. Rekomendējam piedalīties šajās apmācībās, lai nostiprinātu zināšanas, iegūtu jaunu informāciju un rastu atbildes uz vēl neskaidrajiem jautājumiem.

Piesakies tagad!

Piesakies tagad!

Apmācība ar Structogram ir izaicinājums un prasa augstu ētikas, apmācību un dzīves pieredzi, jo ir nepieciešams pieņemt un cienīt ikvienu cilvēku viņu personības attīstībā.


Trenera un apmācību kvalitāte jums, kā arī mums, ir ļoti svarīga. Tāpēc, tas, uz ko mēs ejam, ir cieša sadarbība ar mūsu licencētajiem pasniedzējiem. Lai pēc treniņa sniegtu jums optimālu un individuālu atgriezenisko saiti un atbalstu pēc jūsu apmācībām, mums licencētu Stuctogram pasniedzēju skaits Šveicē ir ierobežots - līdz 100.


Vai jūs jau esat pabeidzis trenera apmācības un esat veiksmīgi vadījis apmācības jau vairākus gadus?
Vai jums ir lielas ekspektācijas attiecībā uz sevi un esat pacēlis latiņu savām apmācību kvalitātei?
Jūs esat aizrautīgs un meklējat individuāli piemērotus risinājumus saviem klientiem un apmācību dalībniekiem?


Veicat pirmo soli!

Uzrakstiet mums e-pastu ar savu pieteikumu vai piesakieties telefoniski, lai uzzinātu vairāk par to, kā kļūt par kā Structogram treneri.

STRUCTOGRAM® treniņus drīkst veikt tikai speciāli apmācīti un licencēti treneri!

Iekšējās apmācības

Jūsu uzņēmumam pielāgotas apmācības

Visas apmācības var pieteikt arī kā iekšējās apmācības tikai Jūsu darbiniekiem un Jūsu uzņēmuma iekšienē. Mēs būsim priecīgi jums palīdzēt atrast pareizo treneri jūsu darba specifikai un jūsu nozarei un pielāgot STRUCTOGRAM® jūsu nozares un uzņēmuma specifikai.


Pieredzējuši, apmācīti un licencēti treneri Šveicē un visā pasaulē izmanto Structogram apmācību sistēmu kā pamatu savam darbam, lai padarītu savas apmācības efektīvākas.


Uzrakstiet mums e-pastu ar savām vēlmēm.


Ekspertu tīkls visā pasaulē – ar STRUCTOGRAM® virzītājspēku!