THE PEOPLE SIDE OF BUSINESS
STRUCTOGRAM® Latvija

THE PEOPLE SIDE OF BUSINESS
STRUCTOGRAM® Baltic

Panākumi! Ar sistēmu.

Cilvēki ir atšķirīgi.

STRUCTOGRAM®Treniņu Sistēma padara šīs atšķirības praktiski izmantojamas!


STRUCTOGRAM® ir vizualizēts biostruktūras analīzes rezultāts, kas parāda ģenētiski noteikto personības pamatstruktūru.

Šis nav personības tests, bet gan praktiski, uz mērķi orientēti treniņu elementi, lai gūtu profesionālas zināšanas par sevi un cilvēkiem visapkārt, kā arī apgūtu šo zināšanu praktisko pielietojumu.


STRUCTOGRAM®Treniņu Sistēmuir tiesīgi pasniegt tikai speciāli apmācīti un licencēti treneri un tās pamatā ir ar menedžmentu un pārdošanu saistītu jautājumu un procesu uzlabošana, kā arī jebkuru citu ar komunikāciju saistītu jomu izpratne un sakārtošana, piemēram, pārrunu vadīšana, komandas veidošana, stresa vadība, idejas pārdošana, personāla vadība, iekšējās komunikācijas un sadarbības uzlabošana.

Risinājumi

Risinājumi

Risinājumi

Veiksmīga pārdošana – vienmēr!

Klienti ir atšķirīgi. Tiem ir dažādi motīvi un vajadzības. Veiksmīgi pārdevēji šos motīvus zina un gūst no tiem visefektīvākos pārdošanas argumentus un izveido precīzu piedāvājumu klientiem.


Darbojies un pilnveidojies

Lai nolasītu klientu un saprastu klienta vajadzības, ir nepieciešams praktizēties un trenēties. Ar STRUCTOGRAM® to var apgūt  trīs soļos:


1 Zināšanas par sevi.

Zinot savas stiprās puses, limitus un trūkumus, varat izvēlēties atbilstošākās pārdošanas metodes un tehnikas.


2 Zināšanas par klientu.

Izmantojot sistemātisku novērošanu, iemācaties atpazīt citu cilvēku personības ģenētisko struktūru. Veiksmīgas pārdošanas sarunas pamatā ir izpratne, ka klients ir citādāks nekā pārdevējs un paša pārdevēja ekspektāciju pielāgošana tam.


3 Zināšanas par produktu.

Produkta priekšrocības rodas tikai tad, ja produkta īpašības ir saistītas ar klienta vajadzībām. Apmācībās produkta īpašības tiek sistemātiski analizētas un pielāgotas attiecīgajām klienta vajadzībām.


Ar STRUCTOGRAM® Treniņu Sistēmu jūs iemācaties pasniegt informāciju viegli un ātri tādā frekvencē, ko citi var uztvert – vai tas būtu klients, vai priekšnieks vai padotais.


Lai uzzinātu vairāk par konkrētas dominances klientu, pieskarieties krāsu laukumam.

Cilvēciskais un emocionālais

Uzvedība

Pļāpīga, omulīga


Argumenti

Produktu pieredze

bez detalizētas informācijas


Motīvi

Labklājība,

ieradumi

Mērķtiecīgais un uz rezultātu orientētais

Uzvedība

Dominējoša, dinamiska


Argumenti

Produktu pieredze,

konkrēti ieguvumi


Motīvi

Statuss, izrādīšanās

Uz faktiem vērstais un racionālais

Uzvedība

Attālināta, objektīva


Argumenti

Faktiskie pierādījumi,

detalizēta informācija


Motīvi

Plānošana,

pamatots iemesls

Menedžmentā

Komunikācija ar darbiniekiem un kolēģiem mūs katru dienu izaicina. Vadība un menedžments nav stāsts par amatu, tā nosaukumu un statusu, bet stāsts par personībām un to mijiedarbību.


Zināšanas par svarīgākajiem dažādu biostruktūru cilvēku rīcības motīviem palīdz deleģēt uzdevumus, vadīt cilvēkus gudri un atrast pareizos vārdus pat vissarežģītākajās situācijās.


Darbinieki nav sarežģīti, tikai atšķirīgi.

Tie ir tikai trīs treniņu soļi līdz jūsu panākumiem!


1 Zināšanas par sevi.

Zināšanas par savām stiprajām pusēm, limitiem un trūkumiem palīdz labāk izprast un mērķtiecīgi regulēt savu motivāciju, impulsus un ekspektācijas.


2 Zināšanas par sevi.

Zināšanas par savām stiprajām pusēm, limitiem un trūkumiem palīdz labāk izprast un mērķtiecīgi regulēt savu motivāciju, impulsus un ekspektācijas.


3 Zināšanas par projektu, uzdevumu.

Uzdevuma prasību pielāgošana darbinieka individualitātei rada ticību gan uzdevumam, gan tam, ka to būs iespējams paveikt.


Tie, kas saprot cilvēku individualitāti, darbojas daudz veiksmīgāk.

Piemēram, kā jūs pieņemat savus lēmumus? Izvēlieties 2 apgalvojumus.

Uzziniet vairāk par mūsu bezmaksas aplikāciju: Structogram

Rezultāts

Īsumā - svarīgs ir rezultāts!

STRUCTOGRAM® ir plaši izmantojama metode, lai uzlabotu komunikāciju gan starp darbiniekiem, gan sniegtu atbalstu korporatīvajā menedžmentā, gan komunikācijā ar klientiem. Maz ticams, ka varēs saskaitīt to uzņēmumu skaitu, kuros STRUCTOGRAM® tiek pielietota. STRUCTOGRAM® veiksmīgi strādā gan mazos uzņēmumos, piemēram, ārstu medicīnas praksēs, gan starptautiskās korporācijās.


STRUCTOGRAM® treniņu sistēmas priekšrocības:


Vienkārša un neaizmirstama.

Viegli iegaumējama individuālās bio-struktūras analīzes rezultātu vizualizācija.


Tūlīt piemērojama.

Viegla un tūlītēja zināšanu pielietošana ikdienas darbā!


Zinātniski pamatota.

Zinātniski pamatots personības modelis - to apstiprina pašreizējie pētījumi neirozinātnē, uzvedības ģenētikā un molekulārajā bioloģijāe.


Augsta prognozēšanas jauda.

Atšķirība starp personības nemainīgām iezīmēm (ģenētiski noteikto personības biostruktūru) un mainīgām iezīmēm (vides un uzvedības iezīmes).


Ārkārtīgi augsta uzticamība.

Ārkārtīgi augsts testa/ atkārtotas pārbaudes drošums - mērīts laika posmā līdz 13 gadiem (!) ar ticamību, kas ir lielāka par 90 - un līdz ar to augsts ilgtermiņa stabilitātes un ticamības rezultāts.


Kopēja valoda.

STRUCTOGRAM® ir visiem saprotama un kopīga valoda tiem, kas to apguvuši - gan uzņēmuma iekšienē, gan starptautiski. Un cilvēki runā vienotā STRUCTOGRAM® valodā vairāk kā 30 valstīs visā pasaulē.

Farmācija un medicīna

STRUCTOGRAM® palīdz labāk saprast pacientus.


Daudz nesāpīgāks ārstēšanās process.

Tirdzniecība

STRUCTOGRAM® palīdz pārdot gudri!


Pārdošana nekad nav bijusi tik aizrautīga.

IT nozare un tehnoloģijas

STRUCTOGRAM® Neiespējamā Misija?


Nē, Structogram palīdz saprasties pat bez vārdiem!